Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศุนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาภารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง (ดำเนินการครั้งที่ 3)

ปีงบประมาณ:
ราคา: 
418,980,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 14 มีนาคม, 2016
วันที่สิ้นสุด: 
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม, 2016


Main menu 2

Dr. Radut Consulting