Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

จ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ:
ราคา: 
420,000,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 27 กรกฎาคม, 2015
วันที่สิ้นสุด: 
จันทร์, 3 สิงหาคม, 2015
เอกสารแนบ: 


Main menu 2

Dr. Radut Consulting