Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้ในห้องประชุมสำนักงาน (สสน.) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 22 กรกฎาคม, 2019
วันสิ้นสุด: 
พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม, 2019
ปีงบประมาณ:
สถานะ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting