Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บริเวณเส้นทางสัญจรโดยรอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 23 กรกฎาคม, 2019
วันสิ้นสุด: 
ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2019
ปีงบประมาณ:
สถานะ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting