Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด

ราคา: 
4,975,500.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 23 มีนาคม, 2016
วันที่สิ้นสุด: 
จันทร์, 28 มีนาคม, 2016


Main menu 2

Dr. Radut Consulting