Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphaltic concrete) บริเวณเส้นทางสัญจรโดยรอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธี e-bidding

วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, 16 สิงหาคม, 2019
วันสิ้นสุด: 
จันทร์, 26 สิงหาคม, 2019
ปีงบประมาณ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting