Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และงานขุดลอกคลองด้านทิศเหนือของ สสน. (อาคารโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 19 สิงหาคม, 2019
วันสิ้นสุด: 
พฤหัสบดี, 19 กันยายน, 2019
ประเภท:
สถานะ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting