Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ร่างประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ภายในอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ปีงบประมาณ:
ราคา: 
50,290,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 18 ตุลาคม, 2017
วันที่สิ้นสุด: 
อังคาร, 24 ตุลาคม, 2017


Main menu 2

Dr. Radut Consulting