Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างผลิตตู้เหล็กใส่อุปกรณ์ชุดควบคุมการทำงาน จำนวน 234 ชุด จัดจ้าง 15/02/2019 04/03/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (RTU) และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (WEATHER Sensor) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดจ้าง 12/02/2019 12/03/2019 ยกเลิกประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 07/02/2019 20/02/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (RTU) และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Sensor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้าง 11/01/2019 29/01/2019 ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จัดจ้างประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ Jobtopgun จัดจ้าง 10/10/2018 10/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน จัดจ้าง 09/10/2018 09/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปสำรองข้อมูล จัดซื้อ 09/10/2018 09/11/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปราจีน) จัดจ้าง 05/10/2018 05/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิง) จัดจ้าง 05/10/2018 05/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำมูลตอนบนและตอนกลาง) จัดจ้าง 05/10/2018 05/10/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting