Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตามสถานการณ์ จัดจ้าง 03/09/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบจำลองทางด้านทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 03/09/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 31/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตชุดควบคุมการทำงานและชุดตรวจวัดสภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 31/08/2018 09/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 739 สถานี โดยวิธีคัดเลือก จัดจ้าง 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตตู้เหล็กบรรจุชุดควบคุมการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting