Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตชุดควบคุมการทำงานและชุดตรวจวัดสภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตร โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะ จ้างติดตั้ง สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จัดจ้างปฏิบัติงานบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดจ้าง 30/08/2018 30/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิงข่าวจากหนังสือพิมพ์ (iQNewsClip All Topic) จัดจ้าง 30/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดจ้าง 30/08/2018 30/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบจำลองทางด้านทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 29/08/2018 29/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการฝากเครื่องแม่ข่าย (Server Colocation) ขนาด 2 U จัดจ้าง 29/08/2018 29/09/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting