Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะ จ้างการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดจ้าง 05/10/2018 05/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการงานจัดการน้ำชุมชน จัดจ้าง 05/10/2018 05/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ลุ่มน้ำชี) จัดจ้าง 04/10/2018 04/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ลุ่มน้ำปัตตานี) จัดจ้าง 04/10/2018 04/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชี พ.ศ. 2561 จัดจ้าง 04/10/2018 04/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (สำหรับนักวิจัย) จัดซื้อ 03/10/2018 03/11/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างบริการจัดเก็บเอกสาร จัดจ้าง 03/10/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานจัดการน้ำชุมชน จัดจ้าง 03/10/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างการปฏิบัติงานติดตาม ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) จัดจ้าง 03/10/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการงานระบบคอมพิวเตอร์ จัดจ้าง 02/10/2018 02/11/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting