Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 18/09/2018 18/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตตู้เหล็กบรรจุชุดควบคุมการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 18/09/2018 18/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตู้เหล็กบรรจุชุดควบคุมการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 18/09/2018 18/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 18/09/2018 18/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 18/09/2018 18/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำอุปกรณ์วัดระดับน้ำขนาดเล็ก (บัวลอย) จัดจ้าง 17/09/2018 17/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการงานบริหารโครงการ จัดจ้าง 14/09/2018 14/10/2018 ประกาศผล
ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตชุดโครงสร้างและชุดรั้วป้องกันสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 31 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้าง 14/09/2018 21/09/2018 ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพิมพ์แผนที่(หมึกพิมพ์)จำนวน10รายการ จัดซื้อ 14/09/2018 14/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างต่ออายุ License อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จัดจ้าง 14/09/2018 14/10/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting